Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 24/04

Gorffennaf

14th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
19th
Eisteddfod Ysgol

Lawrlwytho adnoddau...

24.04.17 Wythnos 2 23 days ago.

Cystadleuaeth Athletau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i Mabon Rhys, Blwyddyn 7 a ddaeth yn 3ydd yn y ras 600 metr....

Gruff Lloyd Llwyddiannau Rygbi

Llongyfarchiadau mawr i Gruff Lloyd a gafodd ei ddewis i chwarae i dim datblygol hyn y Gleision yn erbyn 'London Scottish' yng nghystadleuaeth cwpan Prydain ac Iwerddon.      ...

Pel-rwyd - Gwenno Iolo Davies

Llongyfarchiadau mawr i Gwenno Iolo Davies sydd wedi ei ddewis i fod yn Gapten i dîm pel-rwyd Cymru dan 17....

Llwyddiannau Rygbi! Gruff Lloyd Blwyddyn 13

Llongyfarchiadau i Gruff Lloyd, blwyddyn 13 a gafodd ei dewis i chwarae rygbi i garfan tim 1af Clwb Rygbi Pontypridd dros y penwythnos.  Da iawn Gruff!...

Harri Wheeler-Sexton Blwyddyn 11 Llwyddiannau Athletau

Cystadlodd Harri Wheeler Sexton yng nghystadleuaeth ryngwladol ar ran Cymru.  Cystadlodd yn y naid hir a neidiodd 6.34 metr.  Dewiswyd Harri i fod yn rhan o’r dim ac erbyn hyn Harri yw’r Pencampwr Naid Hir Fewnol Cymr...

Pel-droed Merched Blwyddyn 8

Chwaraeodd Lara Watts, Carys Minton, Jenna Hill a Nia Williams mewn gem pel-droed i'r sir dros y penwythnos - llongyfarchiadau!  Roedd yn gem agos iawn! ...

Rygbi - Blwyddyn 7 - Pencampwyr Ysgolion Bontypridd!

Llongyfarchiadau i'n tim rygbi blwyddyn 7!...

Cystadleuaeth Rygbi 8 bob ochr - Ysgolion Pontypridd

Llongyfarchiadau mawr i'n tim Blwyddyn 8 a gyrhaeddodd y rownd derfynol y gystadleuaeth! ...

Rhys Britton - Llwyddiannau Beicio

Cystadlodd Rhys ar ran Prydain Fawr mewn cystadleuaeth Ryngwladol yn  Yr Iseldiroedd. Enillodd Rhys 3 cystadleuaeth a ddaeth yn 2il mewn 2 arall. Gweler uchod llun o Rhys yn ei git newydd....

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
06.03.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11   1   9   Bryn Celynnog
06.03.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    16   0   Bryn Celynnog
28.02.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   1   Ysgol Llanhari
28.02.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    12   0   Ysgol Gyfun Llanhari
23.01.17, 5:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11    14   11   Ysgol Cwm Rhymni
23.01.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    7   8   Ysgol Cwm Rhymni
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro