Twitter:

Wythnos Un

Yn Dechrau: 19/06

Gorffennaf

14th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
19th
Eisteddfod Ysgol

Lawrlwytho adnoddau...

19.06.17 Wythnos 1 (21.07.17 Diwrnod ola'r tymor) 7 days ago.

Cystadleuaeth Tenis yr Ysgol

Mr Edwards a Hollie Notley yn chwarae yn erbyn Mr Rhodri Jones a Ceira Mantle....

Llongyarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i dim pel-droed Blwyddyn 7 sydd wedi enill cystadleuaeth 6 pob ochr RhCT....

Beca Jones Blwyddyn 9

Dyma llun o Beca Jones Bl. 9 gyda'i chap a cafodd trwy chwarae i dim 'Boys and Girls Club of Wales' yn erbyn Lloegr ar ddydd Sul, 28fed Mai. ...

Cystadleuaeth Athletau Aberhonddu

Llongyfarchiadau i'r disgyblion a gystadlodd yn y gystadleuaeth athletau yn Aberhonddu.  Dyma rhai o'r canlyniadau:   Clwydi - 4ydd - Lara Watts   100m  - 2il - Erin Murray   800m - 1af - Sara John   Na...

Freya Williams - Llwyddiannau Pel-Fasged

Dewiswyd Freya Williams, Blwyddyn 9 i gystadlu fel rhan o sgwad Pel-fasged Cymru Menywod Dan 16 a bydd yn mynychu Pencampwriaethau Ewropeaidd FIBA ​​eleni sy'n cael eu cynnal yn Gibraltar ym mis Gorffennaf.   Cyn hyn, dewi...

Eisteddfod

Diolch yn fawr iawn i disgyblion Blwyddyn 12 oedd yn cynorthwyo ar faes yr Eisteddfod!...

Osian Gruffydd Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i Osian am gyfansoddi'r ffanfer i'r Eisteddfod eleni!...

Ethan Williams Eisteddfod

Llongyfarchiadau i Ethan Williams am enill y gwobrau 1af ac 2il yn y gystadleuaeth cyfansoddi ar gyfer Blynyddoedd 12 a 13. ...

Aduniad Garth Olwg/Rhydfelen

Aduniad cyn staff a disgyblion yn Stondin Clwstwr Garth Olwg yn yr Eisteddfod ar ddydd Gwener, 2il o Fehefin am 12.00. Croeso i bawb!...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
14.06.17, 7:00pm Rownderi Blwyddyn 10 / Year 10   34   27   Bryn Celynnog
14.06.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 7/8 / Years 7/8   12   4   Bryn Celynnog
24.05.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 10   27   14   Ysgol Bro Edern
06.03.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11   1   9   Bryn Celynnog
06.03.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    16   0   Bryn Celynnog
28.02.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   1   Ysgol Llanhari
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro