Twitter:

  • Cofiwch wisgo dillad anffurfiol i'r ysgol yfory ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen. £1 am y fraint ar gyfer elusen.… https://t.co/uSmuAnKbIJ about 5 hours ago
  • Yr.7 PARENTS - Your child has today received a letter stating your appointment time to see their Personal Tutor on… https://t.co/p78gZK6Abn 05:48 PM Nov 12th
  • RHIENI Bl.7 - mae eich plentyn wedi derbyn llythyr heddiw yn nodi amser eich apwyntiad gyda'i Thiwtor Personol. Edr… https://t.co/RaV3fPPyTP 05:46 PM Nov 12th
  • YR.7 PARENTS - Please remember to respond by tomorrow with your preferred time slot to meet with your child's Personal Tutor. Thank you 05:01 PM Nov 8th
  • RHIENI BL.7 - Cofiwch ymateb erbyn yfory gyda'ch cyfnod dewisol ar gyfer cyfarfod gyda Thiwtor Personol eich plentyn. Diolch. 05:00 PM Nov 8th

Lluniau diweddaraf

Cyfeillion Garth Olwg

Cyfarfod nesaf 'Cyfeillion Garth Olwg' 4.30 ar 21.09.15 - croeso cynnes i bawb. 

 

Ffordd rhwydd o godi arian.  Ni fydd eich nwyddau yn costio ceiniog yn fwy i chi ond byddwch yn cefnogi'r ysgol drwy brynu trwy'r wefan isod.

http://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeilliongartholwg