Twitter:

Lluniau diweddaraf

18.03.19 Wythnos 1 (Gwyliau Pasg 15-26 Ebrill 2019) 9 days ago.

Calendr a Digwyddiadau

Cyfuniad o'r calendr, cyhoeddiadau diweddaraf a negesauon twitter. SubscribeTwitter

Ebrill

11.04.19

Noson Wobrwyo Blwyddyn 12/13

Mehefin

28.06.19

Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion

Gorffennaf

22.07.19

Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion