Twitter:

Lluniau diweddaraf

Cysylltiadau Defnyddiol

 
 

Cysylltiadau Defnyiol

Cyfarwyddiadau Lawrlwytho Office 365 i Ddisgyblion Sut i lawrlwytho office 365 yn rhad ac am ddim
   
Amserlen Eisteddfod Amserlen Eisteddfod 2019
   
Sut i Heplu'ch Plentyn i Baratoi ar gyfer Arholiadau Sut i Helpu'ch Plentyn i Baratoi ar gyfer Arholiadau
   
Amserlen Arholiadau TAG / BTEC Blynyddoedd 12/13 Amserlen Arholiadau TAG / BTEC - Haf 2019
   
Amserlen Arholiadau Cynderfynol Blwyddyn 10 Amserlen Arholiadau Cynderfynol Blwyddyn 10
   
2019-21 Llwybrau Dysgu 14+ Llwybrau Dysgu 14+
   
2019-21 Llwybrau Dysgu 16+ Llwybrau Dysgu 16+
   
Amserlen Arholiadau Cyn Derfynol Ionawr Blwyddyn 12/13 Amserlen Arholiadau Cyn Derfynol Ionawr Blwyddyn 12/13
   
Amserlen Adolygu ac Arholiadau Ionawr Blwyddyn 11 Amserlen Adolygu ac Arholiadau Ionawr Blwyddyn 11
   
https://bit.ly/2AJplH1 Link Ar Gyfer Taliadau Ar Lein Ysgol 
   
Amserlen Arholiadau Cyn Derfynol Blwyddyn 11 Amserlen Arholiadau Cyn Derfynol Blwyddyn 11
   
Gwefan Defnyddiol am Wybodaeth ar Addysg Uwch 6ed - Gwefan defnyddiol an wybodaeth ar Addysg Uwch i Rieni, Gwarchodwyr a Disgyblion
   
Cyflwyniad Noson UCAS 6ed - Gwybodaeth ar gyfer Rhieni / Gwarchodwyr / Disgyblion
   
Amserlen Adolygu ac Arholiadau Blwyddyn 11 Amserlen Adolygu ac Arholiadau Blwyddyn 11 Tachwedd 2018 a Ionawr 2019
   
https://www.wicid.tv/cy/whats-on/ysgol-gyfun-garth-olwg-2/ Gwybodaeth / Gwefan Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
   
Amserlen GYCHI Amserlen Hydref 2018 Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
   
Datganiad i'r Wasg Canlyniadau TGAU 2018
   
Datganiad i'r Wasg Canlyniadau Lefel A 2018
   
Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10 Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10
   
Amserlen Arholiadau Mewnol Blynyddoedd 7-9 Amserlen Arholiadau Mewnol Blynyddoedd 7-9
   
Sut Oedd Ysgol Heddiw?  Llywodraeth Cymru Canllaw ar Ysgolion Uwchradd i Rieni a Gofalwyr Plant 11-14 Oed
   
Amserlen Arholiadau a Gweithdai Adolygu Bl 10 Amserlen Arholiadau a Gweithdai Adolygu
   
Taflen Dewisiadau CA5 2018 Taflen Dewisiadau CA5 2018
   
Amserlen Arholiadau a Gweithdai Adolygu Bl 11 Amserlen Arholiadau a Gweithdai Adolygu
   
Amserlen GYCHI Amserlen Haf 2018 Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
   
Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr Plant ym Mlynyddoedd 2-9 Profion Darllen a Rhifedd
   
Adolygu ar Gyfer Arholiadau - Sut i Gefnogi eich Plentyn Adolygu ar gyfer Arholiadau
   
https://www.bbc.co.uk/education/highlights/curations/zxytcj6 Adolygu
   
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_qz3p6ZRpkNKF9020M8KWzPsTnTQdGJ0 Adolygu
   
 Enghraifft o Amserlen Adolygu  Amserlen Adolygu TGAU
   
Llythyr Seremoni Wobrwyo Seremoni Wobrwyo Disgyblion
   
Rhagolygon Tywydd Rhagolygon Tywydd Garw
   
Amserlen Noson Opsiynau Blwyddyn 9
   
Llyfryn Llwybrau Dysgu Ol 14 Llwybrau Dysgu Ol 14
   
Canllawiau Norofirws Canllawiau Norofirws
   
Amserlen Noson Opsiynau Blwyddyn 11
   
Llyfryn Llwybrau Dysgu Ol 16 Llwybrau Dysgu Ol 16
   
Amserlen GYChI Amserlen Gwanwyn 2018 Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
   
Ffurflen Bwcio GYChI Ffurflen Bwcio Gweithgareddau Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid
   
Ffurflen Prydau Ysgol am Ddim Ffurflen Prydau Ysgol am Ddim
   
Amserlen Ffug Arholiadau'r 6ed Ddosbarth Amserlen Ffug Arholiadau'r 6ed Ddosbarth Rhagfyr 2017
   
Amserlen Ffug Arholiadau Blwyddyn 11 Amserlen Ffug Arholiadau Blwyddyn 11 Rhagfyr 2017
   
Ffurflen Hysbysu am Wyliau

Ffurflen Hysbysu am Wyliau

   
Calendr Ysgol Rhieni Calendr Ysgol Rhieni
   
Ffurflen Bwcio Gweithgareddau Gwasanaeth Ieuenctid Ffurflen Bwcio Gweithgareddau Gwasanaeth Ieuenctid
   
Rhaglen Tymor yr Hydref

GWASANAETH YMGYSYLLTU A CHYFRANOGIAD IEUENCTID 

   
Canllawiau Gwisg Ysgol Canllawiau Gwisg Ysgol
   
Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10 Amserlen Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10
   
 Amserlen Arholiadau Bl 7-9 Amserlen Arholiadau Mewnol Blynyddoedd 7-9
   
Amserlen Cystadlaethau Eisteddfod Amserlen Cystadlaethau Eisteddfod
   
Llyfryn Adolygu ar gyfer Arholiadau Llyfryn Adolygu ar gyfer Arholiadau - Sut i Gefnogi'ch Plentyn
   
Amserlen Arholiadau a Gweithdai Adolygu Amserlen Arholiadau a Gweithdai Adolygu TGAU / BTEC L2 - Haf 2017
   
Gwybodaeth i Rieni / Gofalwyr Disgyblion Bl 2-9 Profion Darllen a Rhifedd Gwybodaeth i Rieni / Gofalwyr
   
Olwyn Adolygu Olwyn Adolygu
   
Bl 11 Amserlen  Adolygu TGAU yn dilyn Pasg 2017 Amserlen Adolygu yn dilyn Pasg 2017
   
 Llyfryn Adolygu ar Gyfer Arholiadau TGAU Blwyddyn 11  Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11
   
 Taflen Ddewisiadau CA5  Taflen Ddewisiadau CA5
   
Amserlen Diwygiedig TGAU Blwyddyn 11 Amserlen Diwygiedig TGAU Blwyddyn 11
   
Colofnau Opsiwn CA4 Colofnau Opsiwn CA4
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 7  Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 7
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 8 Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 8
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 9 Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 9
   
Llwybrau Dysgu 14+ Llyfryn Dewis Pynciau Bl 10 2017
   
Amserlen TGAU Blwyddyn 11 Amserlen Arholiadau/Gwaith Cwrs TGAU Blwyddyn 11
   
Amserlen Noson Opsiynau Blwyddyn 11 26.01.17
   
Llwybrau Dysgu 16+  Llyfryn Dewis Pynciau Bl12 2017
   
Amserlen Arholiadau  Amserlen Arholiadau Cyn Derfynol / LLafar Blwyddyn 11
   
Diwrnodau Canlyniadau Awst 2016 Diwrnodau Canlyniadau Awst 2016
   
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/animated-explainer

Dehongli canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr

 

 

Sut oedd yr Ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion uwchradd
 

 

Llyfryn Adolygu ar gyfer Arholiadau  Rhieni a disgyblion Bl 10 ac 11:  “Llyfryn Adolygu ar gyfer Arholiadau - Sut i gynorthwyo eich Plentyn”
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr 2016 Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru 2016- Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Llyfryn Llwybrau Dysgu 16 Llyfryn Llwybrau Dysgu 16
   
Darllen Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Darllen  
   
Mathemateg Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Mathemateg
   
Gwyddoniaeth Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Gwyddoniaeth
   
Amserlen TGAU Dyddiadau arholiadau TGAU 2015-16
   
Amserlen TAG Dyddiadau arholiadau TAG 2015-16
   
Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion  yn ol eu gallu
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Profion Darllen a Rhifedd - Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Blwyddyn 11 Cyflwyniad Adolygu  Adolygu - Sut i Gefnogi eich Plentyn
   
Blwyddyn 11 Amserlen Adolygu Amserlen Adolygu o Ebrill i Fehefin
   
Blwyddyn 11 Llyfryn Sut i Gefnogi eich Plentyn 
   
Blwyddyn 7 Llythyr Grwpiau Dysgu Ionawr 2015 Llythyr yn hysbysu Rhieni o Grwpiau Dysgu Blwyddyn 7 - Ionawr 2015
   
Blwyddyn 7 Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion yn ol eu gallu Rhagfyr 2014
   
Cymwys am Oes Deall y Cymwysterau Newydd yng Nghymru
   
Amserlen Arholiadau TGAU Amserlen Arholiadau TGAU
   
Gwaith Cartref Rhifedd Bl 7+8 Gwaith Cartref Rhifedd
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Bl 7+8 Atebion Gwaith Cartref Rhifedd
   
Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion yn ôl eu gallu - Drafft
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Profion Darllen a Rhifedd - Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Cod Marcio Llythrennedd Bl 7-9 Cod Marcio Llythrennedd Blynyddoedd 7, 8 a 9
   
Deunydd Darllen Sampl Bl 7, 8 a 9   Deunydd Darllen Sampl - Fersiwn y Dysgwyr
   
Deunyddiau Samp Rhesymu Bl6 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol  
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Llyfryn Rhifedd (Cymraeg) Cymorth i athrawon, rhieni a disgyblion gyda’u sgiliau mathemateg
   
NGFL Cymru Adnoddau dysgu ac addysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru
   
RhAG Mae RhAG yn gweithio i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru
   
Moodle Safle Moodle yr ysgol ble gall disgyblion lawr lwytho adnoddau a lan lwytho gwaith.
   
BBC Cymru Bitesize TGAU Gweithgareddau amlgyfrwng rhyngweithiol i gefnogi adolygu TGAU
   
Cysgliad Meddalwedd sydd yn cydweithio gyda MS Office sy'n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg (Cysill), a chasgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig gyfleus (Cysgeir).
   
Cysill Ar-lein Gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg Ar-lein am ddim
   
Cysgliad i'r Mac Lawr lwytho medalwedd Cysgliad (Cysill a Cysgeir) ar gyfer Mac OS X
   
Y Termiadur Addysg Hon yw’r wefan a noddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu termau safonol yn y byd addysg. 
Rhain yw’r termau i’w defnyddio mewn arholiadau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg
   
The Big Welsh Challenge Gwefan BBC sy'n rhoi cymorth gyda dysgu'r Gymraeg
   
Gronfa Genedlaethol o Dermau Bas data ar gyfer chwilio am derm/au penodol yn fyw ar y we, a llwytho geiriaduron cyfan i lawr.
   
Geiriadur.net Geiriadur Cymraeg - Saesneg / Saesneg - Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
   
Meddal.com Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur.
   
Geiryn.com Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur.
   
 App Geiriaduron (iOS, iPhone, iPad, and iPod) Mae Ap Geiriaduron yn eiriadur Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg sy'n caniatáu i chi chwilio all-lein am filoedd o eiriau Cymraeg a Saesneg trwy nifer o ffynonellau, gan gynnwys CysGair ac 'Y Termiadur Addysg'
   
   

Adnoddau E-ddiogelwch

   
Think You Know Canllaw i ddiogelwch ar y rhyngrwyd a syrffio diogel ar gyfer pobl ifanc gan CEOP
   
CEOP Browser Safety Meddalwedd i ychwanegu at eich porwr we i roi mynediad sydyn i blant i offer reportio CEOP fel gall plant ddysgu sut i amddiffyn eu hunain ar-lein.
   
CEOP The Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP). Maen nhw'n gweithio ar draws y DU yn mynd i'r afael a chamdriniaeth rywiol ac yn darparu cymorth i rieni a phobl ifanc.
   
AVAST Gwrth-firws rhad ac am ddim gyda diogelwch gwrth-ysbïwedd ar gyfer Windows 7, Vista, neu XP
   
Vodafone Digital Parenting Cylchgrawn Rhieni Digidol am y technolegau diweddaraf a heriau a achosir ganddynt (Saesneg yn unig)
   

Anoddau Ychwanegol

   
 SchoolBeat.org  Gwybodaeth atal troseddau ar gyfer yr holl gymuned.
   
http://www.eyetoeye.wales/  Eye To Eye - Gwasanaeth Cwnsela Cyfrinachol i Bobl Ifanc