Twitter:

Lluniau diweddaraf

Cysylltiadau Defnyddiol

 
 

Cysylltiadau Defnyddiol

 
Llwybrau Dysgu 14+ Llyfryn Dewis Pynciau Bl 10 2017
   
Amserlen TGAU Blwyddyn 11 Amserlen Arholiadau/Gwaith Cwrs TGAU Blwyddyn 11
   
Amserlen Noson Opsiynau Blwyddyn 11 26.01.17
   
Llwybrau Dysgu 16+  Llyfryn Dewis Pynciau Bl12 2017
   
Amserlen Arholiadau  Amserlen Arholiadau Cyn Derfynol / LLafar Blwyddyn 11
   
Diwrnodau Canlyniadau Awst 2016 Diwrnodau Canlyniadau Awst 2016
   
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/animated-explainer

Dehongli canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr

 

 

Sut oedd yr Ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion uwchradd
 

 

Llyfryn Adolygu ar gyfer Arholiadau  Rhieni a disgyblion Bl 10 ac 11:  “Llyfryn Adolygu ar gyfer Arholiadau - Sut i gynorthwyo eich Plentyn”
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr 2016 Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru 2016- Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Llyfryn Llwybrau Dysgu 16 Llyfryn Llwybrau Dysgu 16
   
Darllen Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Darllen  
   
Mathemateg Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Mathemateg
   
Gwyddoniaeth Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Gwyddoniaeth
   
Amserlen TGAU Dyddiadau arholiadau TGAU 2015-16
   
Amserlen TAG Dyddiadau arholiadau TAG 2015-16
   
Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion  yn ol eu gallu
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Profion Darllen a Rhifedd - Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Blwyddyn 11 Cyflwyniad Adolygu  Adolygu - Sut i Gefnogi eich Plentyn
   
Blwyddyn 11 Amserlen Adolygu Amserlen Adolygu o Ebrill i Fehefin
   
Blwyddyn 11 Llyfryn Sut i Gefnogi eich Plentyn 
   
Blwyddyn 7 Llythyr Grwpiau Dysgu Ionawr 2015 Llythyr yn hysbysu Rhieni o Grwpiau Dysgu Blwyddyn 7 - Ionawr 2015
   
Blwyddyn 7 Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion yn ol eu gallu Rhagfyr 2014
   
Cymwys am Oes Deall y Cymwysterau Newydd yng Nghymru
   
Amserlen Arholiadau TGAU Amserlen Arholiadau TGAU
   
Gwaith Cartref Rhifedd Bl 7+8 Gwaith Cartref Rhifedd
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Bl 7+8 Atebion Gwaith Cartref Rhifedd
   
Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion yn ôl eu gallu - Drafft
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Profion Darllen a Rhifedd - Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Cod Marcio Llythrennedd Bl 7-9 Cod Marcio Llythrennedd Blynyddoedd 7, 8 a 9
   
Deunydd Darllen Sampl Bl 7, 8 a 9   Deunydd Darllen Sampl - Fersiwn y Dysgwyr
   
Deunyddiau Samp Rhesymu Bl6 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol  
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Llyfryn Rhifedd (Cymraeg) Cymorth i athrawon, rhieni a disgyblion gyda’u sgiliau mathemateg
   
NGFL Cymru Adnoddau dysgu ac addysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru
   
RhAG Mae RhAG yn gweithio i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru
   
Moodle Safle Moodle yr ysgol ble gall disgyblion lawr lwytho adnoddau a lan lwytho gwaith.
   
BBC Cymru Bitesize TGAU Gweithgareddau amlgyfrwng rhyngweithiol i gefnogi adolygu TGAU
   
Cysgliad Meddalwedd sydd yn cydweithio gyda MS Office sy'n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg (Cysill), a chasgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig gyfleus (Cysgeir).
   
Cysill Ar-lein Gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg Ar-lein am ddim
   
Cysgliad i'r Mac Lawr lwytho medalwedd Cysgliad (Cysill a Cysgeir) ar gyfer Mac OS X
   
Y Termiadur Addysg Hon yw’r wefan a noddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu termau safonol yn y byd addysg. 
Rhain yw’r termau i’w defnyddio mewn arholiadau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg
   
The Big Welsh Challenge Gwefan BBC sy'n rhoi cymorth gyda dysgu'r Gymraeg
   
Gronfa Genedlaethol o Dermau Bas data ar gyfer chwilio am derm/au penodol yn fyw ar y we, a llwytho geiriaduron cyfan i lawr.
   
Geiriadur.net Geiriadur Cymraeg - Saesneg / Saesneg - Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
   
Meddal.com Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur.
   
Geiryn.com Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur.
   
 App Geiriaduron (iOS, iPhone, iPad, and iPod) Mae Ap Geiriaduron yn eiriadur Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg sy'n caniatáu i chi chwilio all-lein am filoedd o eiriau Cymraeg a Saesneg trwy nifer o ffynonellau, gan gynnwys CysGair ac 'Y Termiadur Addysg'
   
   

Adnoddau E-ddiogelwch

   
Think You Know Canllaw i ddiogelwch ar y rhyngrwyd a syrffio diogel ar gyfer pobl ifanc gan CEOP
   
CEOP Browser Safety Meddalwedd i ychwanegu at eich porwr we i roi mynediad sydyn i blant i offer reportio CEOP fel gall plant ddysgu sut i amddiffyn eu hunain ar-lein.
   
CEOP The Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP). Maen nhw'n gweithio ar draws y DU yn mynd i'r afael a chamdriniaeth rywiol ac yn darparu cymorth i rieni a phobl ifanc.
   
AVAST Gwrth-firws rhad ac am ddim gyda diogelwch gwrth-ysbïwedd ar gyfer Windows 7, Vista, neu XP
   
Vodafone Digital Parenting Cylchgrawn Rhieni Digidol am y technolegau diweddaraf a heriau a achosir ganddynt (Saesneg yn unig)
   

Anoddau Ychwanegol

   
 SchoolBeat.org  Gwybodaeth atal troseddau ar gyfer yr holl gymuned.
   
http://www.eyetoeyewales.co.uk/  Eye To Eye - Gwasanaeth Cwnsela Cyfrinachol i Bobl Ifanc