Twitter:

Lluniau diweddaraf

Cysylltiadau Defnyddiol

 
 

Cysylltiadau Defnyddiol

 
 Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11  Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11
   
 Taflen Ddewisiadau CA5  Taflen Ddewisiadau CA5
   
Amserlen Diwygiedig TGAU Blwyddyn 11 Amserlen Diwygiedig TGAU Blwyddyn 11
   
Colofnau Opsiwn CA4 Colofnau Opsiwn CA4
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 7  Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 7
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 8 Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 8
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 9 Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Blwyddyn 9
   
Llwybrau Dysgu 14+ Llyfryn Dewis Pynciau Bl 10 2017
   
Amserlen TGAU Blwyddyn 11 Amserlen Arholiadau/Gwaith Cwrs TGAU Blwyddyn 11
   
Amserlen Noson Opsiynau Blwyddyn 11 26.01.17
   
Llwybrau Dysgu 16+  Llyfryn Dewis Pynciau Bl12 2017
   
Amserlen Arholiadau  Amserlen Arholiadau Cyn Derfynol / LLafar Blwyddyn 11
   
Diwrnodau Canlyniadau Awst 2016 Diwrnodau Canlyniadau Awst 2016
   
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/animated-explainer

Dehongli canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr

 

 

Sut oedd yr Ysgol heddiw? Canllaw i rieni a gofalwyr ysgolion uwchradd
 

 

Llyfryn Adolygu ar gyfer Arholiadau  Rhieni a disgyblion Bl 10 ac 11:  “Llyfryn Adolygu ar gyfer Arholiadau - Sut i gynorthwyo eich Plentyn”
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr 2016 Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru 2016- Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Llyfryn Llwybrau Dysgu 16 Llyfryn Llwybrau Dysgu 16
   
Darllen Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Darllen  
   
Mathemateg Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Mathemateg
   
Gwyddoniaeth Blwyddyn 11 - Deunyddiau Enghreifftiol Pisa - Gwyddoniaeth
   
Amserlen TGAU Dyddiadau arholiadau TGAU 2015-16
   
Amserlen TAG Dyddiadau arholiadau TAG 2015-16
   
Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion  yn ol eu gallu
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Profion Darllen a Rhifedd - Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Blwyddyn 11 Cyflwyniad Adolygu  Adolygu - Sut i Gefnogi eich Plentyn
   
Blwyddyn 11 Amserlen Adolygu Amserlen Adolygu o Ebrill i Fehefin
   
Blwyddyn 11 Llyfryn Sut i Gefnogi eich Plentyn 
   
Blwyddyn 7 Llythyr Grwpiau Dysgu Ionawr 2015 Llythyr yn hysbysu Rhieni o Grwpiau Dysgu Blwyddyn 7 - Ionawr 2015
   
Blwyddyn 7 Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion yn ol eu gallu Rhagfyr 2014
   
Cymwys am Oes Deall y Cymwysterau Newydd yng Nghymru
   
Amserlen Arholiadau TGAU Amserlen Arholiadau TGAU
   
Gwaith Cartref Rhifedd Bl 7+8 Gwaith Cartref Rhifedd
   
Atebion Gwaith Cartref Rhifedd Bl 7+8 Atebion Gwaith Cartref Rhifedd
   
Gwybodaeth am drefn grwpio Gwybodaeth am drefn grwpio disgyblion yn ôl eu gallu - Drafft
   
Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Profion Darllen a Rhifedd - Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr Blynyddoedd 2-9
   
Cod Marcio Llythrennedd Bl 7-9 Cod Marcio Llythrennedd Blynyddoedd 7, 8 a 9
   
Deunydd Darllen Sampl Bl 7, 8 a 9   Deunydd Darllen Sampl - Fersiwn y Dysgwyr
   
Deunyddiau Samp Rhesymu Bl6 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 7 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 8 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Deunyddiau Sampl Rhesymu Bl9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol  
Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol Bl 9 Deunydd i helpu'r disgyblion adolygu ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 
   
Llyfryn Rhifedd (Cymraeg) Cymorth i athrawon, rhieni a disgyblion gyda’u sgiliau mathemateg
   
NGFL Cymru Adnoddau dysgu ac addysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru
   
RhAG Mae RhAG yn gweithio i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i blant ledled Cymru
   
Moodle Safle Moodle yr ysgol ble gall disgyblion lawr lwytho adnoddau a lan lwytho gwaith.
   
BBC Cymru Bitesize TGAU Gweithgareddau amlgyfrwng rhyngweithiol i gefnogi adolygu TGAU
   
Cysgliad Meddalwedd sydd yn cydweithio gyda MS Office sy'n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg (Cysill), a chasgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig gyfleus (Cysgeir).
   
Cysill Ar-lein Gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg Ar-lein am ddim
   
Cysgliad i'r Mac Lawr lwytho medalwedd Cysgliad (Cysill a Cysgeir) ar gyfer Mac OS X
   
Y Termiadur Addysg Hon yw’r wefan a noddir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu termau safonol yn y byd addysg. 
Rhain yw’r termau i’w defnyddio mewn arholiadau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg
   
The Big Welsh Challenge Gwefan BBC sy'n rhoi cymorth gyda dysgu'r Gymraeg
   
Gronfa Genedlaethol o Dermau Bas data ar gyfer chwilio am derm/au penodol yn fyw ar y we, a llwytho geiriaduron cyfan i lawr.
   
Geiriadur.net Geiriadur Cymraeg - Saesneg / Saesneg - Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
   
Meddal.com Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur.
   
Geiryn.com Dyma gyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur.
   
 App Geiriaduron (iOS, iPhone, iPad, and iPod) Mae Ap Geiriaduron yn eiriadur Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg sy'n caniatáu i chi chwilio all-lein am filoedd o eiriau Cymraeg a Saesneg trwy nifer o ffynonellau, gan gynnwys CysGair ac 'Y Termiadur Addysg'
   
   

Adnoddau E-ddiogelwch

   
Think You Know Canllaw i ddiogelwch ar y rhyngrwyd a syrffio diogel ar gyfer pobl ifanc gan CEOP
   
CEOP Browser Safety Meddalwedd i ychwanegu at eich porwr we i roi mynediad sydyn i blant i offer reportio CEOP fel gall plant ddysgu sut i amddiffyn eu hunain ar-lein.
   
CEOP The Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP). Maen nhw'n gweithio ar draws y DU yn mynd i'r afael a chamdriniaeth rywiol ac yn darparu cymorth i rieni a phobl ifanc.
   
AVAST Gwrth-firws rhad ac am ddim gyda diogelwch gwrth-ysbïwedd ar gyfer Windows 7, Vista, neu XP
   
Vodafone Digital Parenting Cylchgrawn Rhieni Digidol am y technolegau diweddaraf a heriau a achosir ganddynt (Saesneg yn unig)
   

Anoddau Ychwanegol

   
 SchoolBeat.org  Gwybodaeth atal troseddau ar gyfer yr holl gymuned.
   
http://www.eyetoeyewales.co.uk/  Eye To Eye - Gwasanaeth Cwnsela Cyfrinachol i Bobl Ifanc