Twitter:

  • Cofiwch wisgo dillad anffurfiol i'r ysgol yfory ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen. £1 am y fraint ar gyfer elusen.… https://t.co/uSmuAnKbIJ about 5 hours ago
  • Yr.7 PARENTS - Your child has today received a letter stating your appointment time to see their Personal Tutor on… https://t.co/p78gZK6Abn 05:48 PM Nov 12th
  • RHIENI Bl.7 - mae eich plentyn wedi derbyn llythyr heddiw yn nodi amser eich apwyntiad gyda'i Thiwtor Personol. Edr… https://t.co/RaV3fPPyTP 05:46 PM Nov 12th
  • YR.7 PARENTS - Please remember to respond by tomorrow with your preferred time slot to meet with your child's Personal Tutor. Thank you 05:01 PM Nov 8th
  • RHIENI BL.7 - Cofiwch ymateb erbyn yfory gyda'ch cyfnod dewisol ar gyfer cyfarfod gyda Thiwtor Personol eich plentyn. Diolch. 05:00 PM Nov 8th

Lluniau diweddaraf

Gwybodaeth Ysgol

 Newydd Cliciwch yma i weld gwybodaeth am y Swyddi Gwag

Pwnc
Amserlen Arholiadau Blwyddyn 10 Lawr lwytho
Prosbectws Lawr lwytho
Prosbectws y 6ed (Llwybrau Dysgu 16+) Lawr lwytho
Trefn y dydd Lawr lwytho
Gwybodaeth y Campws Lawr lwytho
Rhestr Staff 2015-16 Lawr lwytho
Amserlen Blwyddyn 11 - Ffug Arholiadau  Lawr lwytho 

 

Cliciwch ar y link isod er mwyn lawrlwytho darllenydd PDF Adobe