Twitter:

Lluniau diweddaraf

Llythyrau Rhieni

 

Dyddiad
Mawrth, 2017 Llythyr:  Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd Blynyddoedd 7, 8 a 9
Rhagfyr, 2016 Llythyr:  Diwedd Tymor y Nadolig
Tachwedd, 2016 Llythyr:  Noson Rieni Bl 12/13
Gorffennaf, 2016 Llythyr:  Mabolgampau Ysgol
Gorffennaf, 2016 Llythyr:  Rhiant Llywodraethwyr
Mehefin, 2016 Amserlen Arholiadau Llafar TGAU Cymraeg Bl 10
Mehefin, 2016 Arholiadau Mewnol Blynyddoedd 7-9
Mehefin, 2016 Llythyr:  Pel-droed - Cymru v Lloegr 16.06.16
Mai, 2016 Llythyr:  Newidiadau Man i Amseroedd Swyddogol yr Ysgol
Ebrill, 2016 Llythyr:  Lluniau Ysgol Blynyddoedd 7, 11 a 13
Ebrill, 2016 Llythyr:  Ffurflen Cais am Wyliau
Mawrth, 2016 Amserlen Arholiadau Blwyddyn 10
Mawrth, 2016 Llythyr:  Dyddiadau Pwysig Blwyddyn 10
Mawrth, 2016 Llythyr:  Profiad Gwaith
Mawrth, 2016 Profiad Gwaith - Ffurflen Hunan Leoliad
Rhagfyr, 2015 Llythyr:  Trefniadau Diwedd Tymor
Rhagfyr, 2015 Poster:  Noson Garolau
Rhagfyr, 2015 Llythyr: Ras Sion Corn
Medi, 2015 Llythyr:  Lluniau Ysgol Blynyddoedd 7, 10 a 12
Gorffennaf, 2015 Llythyr:  Tymor yr Hydref
Gorffennaf, 2015 Llythyr:  Mabolgampau 07.07.15
Mehefin, 2015 Taith Addysgol i Florida
Mehefin, 2015 Amserlen Arholiadau Blwyddyn 8
Mehefin, 2015 Amserlen Arholiadau Blwyddyn 7
Mehefin, 2015 Llythyr:  Blynyddoedd 7 ac 8 Arholiadau Mewnol
Mai, 2015 Llythyr:  Blwyddyn 11 Opsiynau
Mawrth, 2015  Llythyr:  Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol
Mawrth, 2015 Llythyr:  Blwyddyn 11 - Adolygu ar gyfer Arholiadau  - Sut i Gefnogi eich Plentyn
Mawrth, 2015 Llythyr:  Clwb Cefnogi ar ol Ysgol
Chwefror, 2015 Llythyr:  Camerau CCTV Mewnol
Tachwedd, 2014 Llythyr:  Cynhyrchiad Dal Sownd
Hydref, 2014 Llythyr:  Noson Rhannu Gwybodaeth - Diogelwch ar y We 16.10.14
Hydref, 2014 Llythyr:  Noson Wybodaeth Bl 10 16.10.14
Medi, 2014 Llythyr:  Cardiau 'Validate' Blwyddyn 7 ac 11
Medi, 2014 Llythyr:  Cystadleuaeth Trawsglad 25.09.14
Medi, 2014 Llythyr:  Lluniau Blynyddoedd 7, 10 a 12
Gorffennaf, 2014 Llythyr:  Gwybodaeth am Drefn Grwpio Disgyblion yn ol eu Gallu
Gorffennaf, 2014 Llythyr:  Gwisg Ysgol
Gorffennaf, 2014 Canllawiau Gwisg Ysgol
Gorffennaf, 2014 Llythyr:  Trefniadau Dechrau Tymor yr Hydref 2014
Gorffennaf, 2014 Llythyr:  Gweithredu Diwydiannol 10.07.14
Mehefin, 2014 Llythyr:  Mabolgampau Ysgol - 01.07.14
Mehefin, 2014 Llythyr:  Noson Rhannu Gwybodaeth 11.06.14
Mehefin, 2014 Llythyr:  Taith Diwedd Blwyddyn 8 i Oakwood
Mai, 2014 Llythyr:  Bl 11 Mynychu Ysgol o 23.05.14 ymlaen
Mai, 2014 Llythyr:  Dyddiadau Canlyniadau Arholiadau Allanol Bl 11
Mai, 2014 Llythyr:  Cardiau 'Validate' Blwyddyn 7
Ebrill, 2014 Llythyr: Amserlen Haf y Flagoriaeth Cymru Bl 12
Ebrill, 2014 Cyfarfod Adolygu Cynnydd Blwyddyn 7 06.05.14
Ebrill, 2014 Llythyr: Gwisg Ysgol yr Haf
Ebrill, 2014 Llythyr:  Noson Wybodaeth i Rieni 7, 8 a 9 - Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd
Ebrill, 2014 Llythyr:  Crynodeb o Gynnydd Blwyddyn 10 Allwedd i Gyrhaeddiad
Ebrill, 2014 Llythyr:  Crynodeb o Gynnydd Blynyddoedd 7, 8 a 9 Allwedd i Gyrhaeddiad
Ebrill, 2014 Llythyr:  Bl 7, 8 a 9 - Dyddiadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol
Ebrill, 2014 Llythyr:  Amserlen arholiadau a threfniadau
Mawrth, 2014 Llythyr:  CCTV yn Ardal y Chweched
Mawrth, 2014 Llythyr:  Noson Wybodaeth Blwyddyn 11 03.04.14
Mawrth, 2014 Llythyr:  Gweithredu Diwydiannol NUT 26.03.14
Chwefror, 2014 Llythyr:  Noson Hyrwyddo Addysg Ol 16
Chwefror, 2014 Llythyr:  Newid y dalgylch - Trehafod
Chwefror, 2014 Llythyr:  Bl.9 Cyfarfod Adolygu Cynnydd
Chwefror, 2014 Llythyr:  Bl. 9 Noson Llwybrau Dysgu
Chwefror, 2014 Llythyr:  Crynodeb o Gynnydd CA3
Chwefror 2014 Llythyr:  Eisteddfod Ysgol
Ionawr, 2014 Llythyr Bl.11:  Noson Rieni
Ionawr 2014 Nodyn atgoffa Eco kids
Ionawr 2014 Llythyr Bl.10:  Crynodeb o Gynnydd Blwyddyn 10 
Ionawr, 2014 Llythyr Bl.10: Gwahoddiad i gwrdd ag athrawon pwnc
Ionawr 2014 Amserlen Arholiadau Blwyddyn 11
Rhagfyr, 2013 Llythyr:  Crynodeb o Gynnydd Blwyddyn 10
Rhagfyr, 2013  Llythyr:  Diwedd Tymor y Nadolig 
Rhagfyr, 2013 Llythyr:  Rhiant Lywodraethwr  Newydd
Rhagfyr, 2013 Llythyr Calendr Llythrennedd
Tachwedd, 2013 Llythyr Ethol Rhiant Lywodraethwr
Tachwedd, 2013 Llythyr Arholiadau Ffug Bl.11 
Tachwedd, 2013 Llythyr Codi arian i'r ysgol
Hydref, 2013 Llythyr Noson Wybodaeth - Diogelwch ar y We
Medi, 2013 Llythyr Bl.7, 10 + 12 Lluniau
Medi, 2013 Llythyr Bl.11 Cwrs Celf - Bae Caerdydd
Medi, 2013 Llythyr Bl.11 "Positively Mad"
Gorffennaf, 2013  Llythyr:  Gwisg Chweched 
 Gorffennaf, 2013  Llythyr Diwedd Tymor
Gorffennaf, 2013 Llythyr Gwisg

 Cliciwch yma am Llythyron wedi'u Harchifo

Cliciwch ar y link isod er mwyn lawrlwytho darllenydd PDF Adobe