Twitter:

Lluniau diweddaraf

Llywodraethu

Mae gan lywodraethwyr yr ysgol ystod eang o gyfrifoldebau ac maent yn chwarae rôl allweddol wrth gynllunio cyfeiriad yr ysgol i'r dyfodol.

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth sy'n ymwneud â llywodraethu'r ysgol, fel polisïau, llywodraethwyr yr ysgol, a'r pwyllgorau llywodraethu.

Os hoffech gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr cysylltwch â'r ysgol.