Twitter:

  • Cofiwch wisgo dillad anffurfiol i'r ysgol yfory ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen. £1 am y fraint ar gyfer elusen.… https://t.co/uSmuAnKbIJ about 3 hours ago
  • Yr.7 PARENTS - Your child has today received a letter stating your appointment time to see their Personal Tutor on… https://t.co/p78gZK6Abn 05:48 PM Nov 12th
  • RHIENI Bl.7 - mae eich plentyn wedi derbyn llythyr heddiw yn nodi amser eich apwyntiad gyda'i Thiwtor Personol. Edr… https://t.co/RaV3fPPyTP 05:46 PM Nov 12th
  • YR.7 PARENTS - Please remember to respond by tomorrow with your preferred time slot to meet with your child's Personal Tutor. Thank you 05:01 PM Nov 8th
  • RHIENI BL.7 - Cofiwch ymateb erbyn yfory gyda'ch cyfnod dewisol ar gyfer cyfarfod gyda Thiwtor Personol eich plentyn. Diolch. 05:00 PM Nov 8th

Lluniau diweddaraf

Llywodraethu

Mae gan lywodraethwyr yr ysgol ystod eang o gyfrifoldebau ac maent yn chwarae rôl allweddol wrth gynllunio cyfeiriad yr ysgol i'r dyfodol.

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth sy'n ymwneud â llywodraethu'r ysgol, fel polisïau, llywodraethwyr yr ysgol, a'r pwyllgorau llywodraethu.

Os hoffech gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr cysylltwch â'r ysgol.