Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Newyddion Athletau

02
Jul

Longyfarchiadau i dîm athletau bechgyn blwyddyn 8 a ddaeth  yn 2il yn y rownd gynderfynol cystadleuaeth NASUWT Cymru

Llongyfarchiadau hefyd i dîm athletau merched blwyddyn 8/9 a ddaeth yn 3ydd er ei fod yn cystadlu yn erbyn timau blwyddyn 10- addawol iawn am y dyfodol.

Llongyfarchiadau i ddisgyblion a enillodd pencampwriaeth Cymoedd Morgannwg ac yn cystadlu yn Bencampwriaeth Ranbarthol Cymru:  Harri Wheeler-Sexton - clwydi a phwysau- *(a wnaeth ennill y 100m hefyd) Daniel John- 300m Ethan Vaughan- 800m. 

Newyddion Athletau