Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Trefniadau Diwrnod Canlyniadau TGAU Blwyddyn 10 ac 11

14
Aug

Blwyddyn 11

Bydd yr ysgol ar agor am 09:00 ar Ddydd Iau, 20fed o Awst er mwyn i fyfyrwyr Blwyddyn 11 gasglu eu canlyniadau TGAU/BTEC Lefel 2 o’r Llyfrgell Ysgol. Sicrhewch eich bod yn rhannu gwybodaeth ynglyn a’ch dewis arfaethedig o lwybr gyrfa / pynciau / cyrchfan ar gyfer mis Medi ymlaen gyda’r aelodau o staff cynghori fydd wrth ddrws y Llyfrgell cyn ymadael os gwelwch yn dda.

Os ydych yn bwriadu dychwelyd i’r chweched ym mis Medi, mae opsiwn ychwanegol yn rhan o wisg y chweched.  Yn dilyn cais gan Gyngor y Chweched a thrafodaeth gyda Senedd yr Ysgol, mae modd, os am wneud hynny, gwisgo “blazer” swyddogol fel rhan o wisg Ysgol. Opsiwn i Flwyddyn 12, 13 a 14 yn unig yw hwn! Bydd cyfle i gael mwy o fanylion ac i archebu rhain ar ddechrau’r tymor hefyd.

Blwyddyn 10

Gofynnir i’r disgyblion ddod i mewn i gasglu eu canlyniadau modiwl TGAU am 10:00 ar y cynharaf o Lolfa’r Chweched (gyferbyn â Llyfrgell yr ysgol).

­­­­

Edrychwn ymlaen at eich gweld dydd Iau