Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Canlyniadau TGAU Gorau Erioed!

20
Aug

Blwyddyn 11 yn cyrraedd safonau uchel!

Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig i’n hymgeiswyr TGAU a BTEC Lefel 2 ar eu canlyniadau ardderchog. Dywedodd y Pennaeth, Mrs Angela Williams, “Rwyf yn falch tu hwnt o lwyddiannau’n pobl ifanc. Ond ni ddaw llwyddiant heb waith caled ac ymrwymiad!  Rwyf  yn llongyfarch ac yn diolch i’n staff ymroddedig, ein disgyblion cydwybodol a’n rhieni cefnogol sydd wedi sicrhau canlyniadau mor arbennig!  Dyma’r anrheg ymddeol gorau posib!”

Llwyddodd 94% o’n hymgeiswyr Blwyddyn 11 i ennill y Trothwy Lefel 2 (5+ A* - C neu gyfatebol) a 63% i ennill Trothwy Lefel 2+ (5+ A* - C neu gyfatebol gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg)- y canlyniadau gorau yn hanes yr ysgol erioed. Ymysg ein cyflawnwyr uchel, hoffem gymeradwyo Harriet Hooper, Jac Smith, Tom Swayne, Daniel Thomas a Tirion Welsby a enillodd 12 neu fwy o raddau “A*” neu “A” yn ogystal â’u Diploma Canolradd Bagloriaeth Gymreig a Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol.  Fodd bynnag, rydym yn hynod falch o gyflawniadau pob un o’n disgyblion. Rydym yn dymuno’n dda i’r myfyrwyr wrth iddynt barhau gyda’u hastudiaethau neu ddilyn eu dewis o lwybr gyrfa yn ystod y flwyddyn i ddod.

Canlyniadau TGAU Gorau Erioed!