Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Ffarwel a diolch

21
Aug

Hoffwn ddiolch i bawb am yr holl negeseuon a dymuniadau da ar achlysur fy ymddeoliad.  Mae hi wedi bod yn fraint arwain yr ysgol arbennig hon dros y tair blynedd diwethaf ac mae canlyniadau gwych heddiw yn gyfle i ddathlu ein cynnydd dros y cyfnod hwn.  Hoffwn groesawu ein Pennaeth newydd, Mr Trystan Edwards atom a dymuno'n dda iddo ef, y staff a'r disgyblion ar gyfer y dyfodol.

 

 

Ffarwel a diolch