Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Gruff Lloyd - Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol

08
Sep

Dewiswyd Gruff Lloyd fel disgybl y flwyddyn ym mlwyddyn 11 llynedd,  am ei gyfraniad i fywyd yr Ysgol - presenoldeb da, prydlondeb gwych, agwedd gadarnhaol at waith a rhinweddau personol fel cwrteisi a chymryd cyfrifoldeb. Dyma lun o Gruff yn y seremoni gwobrwyo a gafodd ei gynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf i longyfarch unigolion o ysgolion a cholegau am eu llwyddiannau yn ystod y flwyddyn.

Gruff Lloyd - Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol