Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Llwyddiannau Pel-rwyd

24
Sep

Llongyfarchiadau i Mali Iolo Davies a Nia Osborne, Blwyddyn 8,  sydd wedi eu dewis ar gyfer treial pêl-rwyd i chwarae i’r Sir. 

Llongyfarchiadau eto i Mali a Nia sydd wedi llwyddo mynd trwyddo i'r rownd nesaf.  Pob lwc!

Llwyddiannau Pel-rwyd