Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Sefydliad Nuffield - Dafydd Roberts Bl 12

22
Oct

Mae’r sefydliad Nuffield yn rhoi cyfle i ddisgyblion yn flwyddyn 12 treulio ei haf yn gwneud ymchwil gwyddonol gyda sefydliad sy’n gwneud ymchwiliadau yn y byd gwaith.

Roedd fy lleoliad i yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhoddodd hwn cyfle i mi wneud ymchwil mewn awyrgylch proffesiynol gyda gwyddonwyr profedig. Pwrpas fy mhrosiect i oedd i ddilyn ar waith fy narparwr prosiect, Dr Rychlowska, a’i phrosiect yn cymharu’r effaith ar fewnfudiad hir dymor ac arddangosiad emosiynol. Cafodd yr ymchwiliad gwreiddiol ei selio ar ystadegau byd eang, ond roeddwn yn pryderu am rhai tueddiadau oedd i weld yn yr ystadegau. I ofalu am y tueddiadau yma roedd yn rhaid i mi gymharu mewnfudiad hanesyddol daleithiau’r UDA a mesurau o arddangosiad emosiynnol.
Yn y diwedd roedd y canlyniadau yn cytuno a’r disgwyliadau o’r ymchwiliad cyntaf, gan nodi cysylltiad cryf rhwng mewnfudiad hir dymor ac arddangosiad emosiynol cymunedau.

 

Sefydliad Nuffield - Dafydd Roberts Bl 12