Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Arolwg o Rieni 2015

24
Nov

Hoffai Rhondda Cynon Taf eich barn am ofal plant sydd ar gael yn eich ardal chi ar hyn o bryd. Mae eich barn yn bwysig i ni ac fe fydd yn ein helpu i ddatblygu gofal plant ble a phryd bynnag y mae ei angen.

Bydd yr wybodaeth rydych chi'n ei rhoi yn cael ei defnyddio yn sail i adroddiad diweddaru Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2016. Byddwn ni'n cadw'ch adborth yn gyfrinachol a'i ddefnyddio i ddibenion y gwaith ymchwil hwn yn unig.

Byddaf yn ddiolchgar os allwch chi gymryd ychydig o funudau i lenwi'r holiadur ar lein sy wedi'i atodi erbyn dydd Gwener 18 Rhagfyr 2015.

http://surveys.rctcbc.gov.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l4KI688

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni a bydd yn ein helpu ni i gynnig cymorth ac arweiniad lle mae'r angen fwyaf.

Denise Humphries

Swyddog Gofal Plant 

Y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant  Arolwg o Rieni 2015