Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Gala Nofio'r Urdd

04
Dec

Dyma lun o'r disgyblion a gystadlodd yng Ngala Nofio'r Urdd.  Enillwyd 17 ras gwahanol ac maent trwyddo i'r gystadleuaeth Genedlaethol ym mis Ionawr.

 

Da iawn a phob lwc i'r disgyblion!

Gala Nofio'r Urdd