Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Ymweliad gan Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru

20
Jan

Adroddiad gan Branwen Roberts, Blwyddyn 12

Bore dydd Mawrth y pedwerydd ar bymtheg o Ionawr, ymwelodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood â’r ysgol.  Cafodd y chweched cyfan sesiwn tuag awr i wrando ar safbwyntiau a syniadau Leanne.  Cawsom gyfle i ofyn cwestiynau ynglŷn â materion cyfoes sydd yn ein heffeithio, megis y toriadau posib i’r ffioedd dysgu yng Nghymru a’r sefyllfa bresennol gyda’r argyfwng ffoaduriaid.  Cawsom hefyd drafodaeth ar sut brofiad yw bod yn fenyw yng ngwleidyddiaeth.  Roedd y drafodaeth yn ddiddorol iawn ac fe rhoddodd weledigaeth newydd ar wleidyddiaeth i nifer gan gyflwyno safbwyntiau gwahanol. 

Ymweliad gan Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru