Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Sgwad Sgwennu

22
Jan

Yn ddiweddar, ymunom ni â’r Sgwad Sgwennu.  Mae’r Sgwad Sgwennu yn creu profiadau newydd ac yn dosbarthu cyfleodd i ddatblygu ein sgiliau.  Mae’r clwb yn cwrdd pob pythefnos ar Ddydd Iau am 1:30.  Rydym yng nghanol creu gwaith ysgrifenedig ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a byddwn yn gwneud mwy o brosiectau ysgrifennu amrywiol.  Cawsom ni hefyd y cyfle i gwrdd â Mererid Hopwood; y fenyw gyntaf i ennill y Gadair yn yr Eisteddfod yn 2001.  Aethom i Goleg Pen-y-bont ym Mhencoed ble ddysgon nifer o bethau yn cynnwys rhai arddulliau ar sut i ysgrifennu cynghanedd.  Pwrpas y gweithdy oedd ysgrifennu cywydd croeso ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2017 sydd yn dod i’r ardal.  Roedd y gweithdy’n gyfle gwych i gwrdd â disgyblion o ysgolion gwahanol.

Caragh McCormack a Chloe Stacey Bl.9 

Sgwad Sgwennu