Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Ymweliad i Brifysgol De Cymru

22
Jan

Cefais i a 9 disgybl arall o flwyddyn 9 y cyfle i fynd i brifysgol De Cymru. Roedd yn gyfle hynod o dda ac yn fythgofiadwy. Wrth gyrraedd yno eisteddodd ein hysgol ni ac ysgolion eraill mewn ystafell enfawr. Siaradom gyda dyn ac fe gyflwynodd i ni beth oedd trefniadau’r dydd a dywedodd ym mha grŵp yr oeddem. Yn fy marn i roedd y ffaith bod y sefydliad wedi rhannu pob ysgol lan yn beth da gan roedd hi’n gyfle gwych i greu ffrindiau newydd. Gwnaethom ddysgu am swyddi gwahanol yn ymwneud â Mathemateg; am nodweddion gwahanol sydd angen er mwyn creu car penodol; dysgu sgiliau cyflwyno; sut i werthfawrogi celf mewn ffyrdd gwahanol a llawer mwy.  Dysgais lawer yn yr ymweliad ac rwyf wedi creu llawer o ffrindiau newydd!

Ffion Haf Thomas Bl.9 

Ymweliad i Brifysgol De Cymru