Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Neges i'r Rhieni

08
Feb

Yn dilyn gwyntoedd cryfion heddiw, roedd yna berygl o ddifrod i’r adeilad. Yn sgîl hyn bu trafodaethau gyda’r Gwasanaeth Tân er mwyn asesu’r risg. Er mwyn sicrhau diogelwch pawb, penderfynwyd y dylai’r disgyblion adael y safle drwy’r Ganolfan Gydol Oes ar ddiwedd y dydd.

Disgwylir i’r ysgol fod ar agor yn ôl yr arfer yfory a chymeraf y cyfle i ddiolch yn fawr i bawb am eu cefnogaeth.

Trystan Edwards.

Prifathro