Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Tim Rygbi'r 6ed

16
Mar

Dyma lun o dîm rygbi 1af yr ysgol gyda chwmni Ecole sydd wedi noddi cit y tîm eleni.

 

Mae’r tîm yn cystadlu heddiw yng nghystadleuaeth Parc Rosslyn sef cystadleuaeth rygbi mwyaf Prydain.

 

Tim Rygbi'r 6ed