Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Bocsys Operation Christmas Child

01
Dec

 Mae disgyblion blwyddyn 7 ac 8 wedi bod wrthi’n brysur iawn yn casglu bocsys ar gyfer yr elusen yma. Casglwyd tua hanner cant o focsys yn llawn anrhegion bendigedig a’r disgyblion wrth eu boddau yn dewis anrhegion addas. Mae’r bocsys erbyn hyn ar eu ffordd i bellteroedd byd!

Bocsys Operation Christmas Child