Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr - Ysgolion Pontypridd

18
Apr

Llongyfarchiadau i dîm rygbi Blwyddyn 7 a 9 roedd wedi  cystadlu yn y gystadleuaeth 7 pob ochr Ysgolion Pontypridd. Chwaraeodd y ddau dîm yn arbennig o dda gyda dîm blwyddyn 7 yn curo Ysgol Uwchradd Pontypridd yn y gêm derfynol ac yn ennill y gystadleuaeth - Da iawn chi.

Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr - Ysgolion Pontypridd