Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

At Sylw Rhieni Blwyddyn 7 yn unig - Micro:Bit BBC

22
Apr

Mae eich plentyn chi ymysg miliwn o blant Blwyddyn 7 ysgolion Cymru sy'n derbyn cyfrifiaduron bach, fel rhan o gynllun y BBC, i annog pobl ifanc i fod yn greadigol gyda thechnoleg.

Mae'r BBC Micro:Bit yn gyfrifiadur maint poced y mae modd i ddisgyblion ei godio, ac mae’n rhad ac am ddim. Mae gan bob un golau LED fach sy’n fflachio negeseuon, synwyryddion symud ac mae’n bosib cysylltu i ddyfeisiau eraill wrth ddefnyddio ceblau neu dechnoleg Bluetooth.

Gall y Micro:Bit gael ei raglennu ar gyfer ystod eang o ddefnyddiau, gan gynnwys creu gemau, creu oriawr neu declyn ffitrwydd.

Os am ragor o wybodaeth ewch i:

https://www.microbit.co.uk/

At Sylw Rhieni Blwyddyn 7 yn unig - Micro:Bit BBC