Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Cystadleuaeth Athletau'r Sir - Aberhonddu

28
Apr

Gweler isod y canlyniadau:

Clwydi               Clara Nuthall               1af

Naid Uchel       Ellie Stonehewer         2il

Naid Driphlyg  Ellie Stonehewer         3ydd

1500 m             Gwenno Iolo Davies    3ydd

Da iawn i'r canlynol a gystadlodd hefyd:

Molly Darby                 100m

Ela Iles                          Disgen

Grace Postlethwaite   Pwysau

Niamh O’Reilly            Gwaywffon