Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Taith Blwyddyn 10 i Sir Benfro 1-3.7.16

23
Jun

Byddwn yn gadael yr ysgol erbyn 8.45 ar fore Gwener y 1af o Orffennaf ac yn dychwelyd ar brynhawn dydd Sul. Ni fydd yr ysgol ar agor felly byddwn yn dychwelyd i’r maes parcio yn y pentref.

Rhaid cael - dillad cynnes, cot wrth ddŵr, hen fâr o ‘trainers’ a hen fâr o drowsus byr.

Taith Blwyddyn 10 i Sir Benfro 1-3.7.16