Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Gwisg Ysgol y Chweched

08
Jul

 Mae cyfnod cyffrous yn dechrau i aelodau’r Chweched Dosbarth o fis Medi mlaen. Er mwyn cyfleu rôl a statws bwysig y Chweched dosbarth mae angen cyfleu delwedd broffesiynol, aeddfed. Bydd blaser du a bathodyn newydd y chweched dosbarth  yn ffyrdd o gyfleu y statws hwn.

Bydd y Blaser du newydd yn cyd-fynd â throwsus llwyd neu sgert  lwyd a thei Swyddogol y Chweched ddosbarth. Caiff y tei ei gyflwyno i bob aelod newydd o’r Chweched Dosbarth gan ein Prifathro ar ddechrau mis Medi ac mae’r blaser ar gael o ‘Footprints’. Ceir dolen gyswllt i’r man hwnnw ar ein gwefan.

Gwisg Ysgol y Chweched