Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Cystadleuaeth y Spelling Bee Ffrangeg

11
Jul

Llongyfarchiadau mawr i Seren Collier ac Annwylun Pike o flwyddyn 7 a fu’n cynrychioli’r ysgol yn rownd derfynol genedlaethol y Spelling Bee Ffrangeg yn Aberystwyth.  Trefnwyd y gystadleuaeth gan Lwybrau at Ieithoedd Cymru ac roedd disgyblion blwyddyn 7 o bob cwr o Gymru yn cystadlu.  Da iawn chi ferched! 

Cystadleuaeth y Spelling Bee Ffrangeg