Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Thomas Stevens, Blwyddyn 9

12
Jul

Bydd Thomas Stevens, Blwyddyn 9 yn treulio wythnos yn ystod gwyliau’r Haf yn Florida gyda Chanolfan Gôl-geidwad Pêl-droed.  Bydd Thomas yn teithio i Orlando a bydd yn hyfforddi ochr yn ochr gyda Chlwb Pêl Droed Tref Orlando.  Bydd cyfle i Thomas a’r tîm fod ar y cae yn ogystal fel gwestai arbennig ar ddechrau pob gem.  Mae’r ysgol yn dymuno pob hwyl i Thomas a’i dîm. 

Thomas Stevens, Blwyddyn 9