Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen dan wenu!

18
Aug

Hoffai Ysgol Gyfun Garth Olwg llongyfarch ein hymgeiswyr Safon Uwch a diolch i rieni a staff am y gefnogaeth, gwaith caled ac ymroddiad wrth gynorthwyo’r myfyrwyr i gyrraedd set ardderchog o ganlyniadau. Roedd 92% o’r disgyblion a gofrestrwyd wedi ennill o leiaf 2 gradd A* - C neu gyfatebol ac roedd 29% o’r holl raddau enillwyd mewn cyrsiau Lefel 3 gan gynnwys y Fagloriaeth Gymreig yn “A*” neu “A”. Ein ffigwr A*-C oedd 70%. Rydym yn falch am ein cyfradd llwyddo yn y Fagloriaeth Gymreig gyda 94% o’r myfyrwyr cofrestrwyd yn ennill y cymhwyster. Ymysg ein cyflawnwyr uchel, hoffwn gymeradwyo Gruffydd Bowen-Jones, Carys Rees, Dafydd Roberts, Eleri Roberts a Louie Sellwood ag enillodd 2 neu fwy o raddau “A*” neu “A” ar ben y Diploma Uwch ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig. Serch hynny, rydym yn hynod falch o gyraeddiadau pob un o’m myfyrwyr. Ymhyfrydwn bod bron pob ymgeisydd ar gyfer Prifysgol wedi sicrhau lle dewisol a’u bod yn nawr yn paratoi i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfaoedd. Dymunwn yn dda i bob un ohonynt a’u llongyfarch ar eu hymdrechion.