Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Canlyniadau TGAU gorau erioed - Blwyddyn 11 yn cynnal safonau uchel!

25
Aug

Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig i’n ymgweiswyr TGAU a BTEC Lefel 2 ar eu canlyniadau a diolch i rieni a staff am eu cymorth wrth gynorthwyo’r disgyblion i gyrraedd set o ganlyniadau ardderchog. Llwyddodd 96% o’n ymgeiswyr Blwyddyn 11 i ennill y Trothwy Lefel 2 (5+ A* - C neu gyfatebol) a 66% i ennill Trothwy Lefel 2+ (5+ A* - C neu gyfatebol gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg )– y canlyniadau gorau yn hanes yr ysgol erioed. Llwyddodd 90 o ymgeiswyr i ennill Diploma Canolradd Bagloriaeth Gymreig (yn gyfatebol i 3 radd TGAU o ran sgor pwyntiau). Ymysg ein cyflawnwyr uchel, hoffwn gymeradwyo Carys Bowen, Caitlin Brown, Elena Edwards, Niamh Jenkins, James Knott, Daniel Parry, Awen Rhys, Joe Thomas, Nyasha Thomas, Lucas Watts, Tomos West ac Ethan Williams ag enillodd 10 neu fwy o raddau “A*” neu “A” yn ogystal a’u Diploma Canolradd Bagloriaeth Gymreig. Serch hynny, rydym yn hynod falch o cyflawniadau pob un o’n disgyblion. Rydym yn dymuno’n dda i’r myfyrwyr wrth iddynt parhau gyda’u hastudiaethau neu dilyn eu dewis o lwybr gyrfa yn ystod y flwyddyn i ddod.

 

Ond ni ddaw llwyddiant heb waith caled ac ymrwymiad!  Rydym yn llongyfarch ac yn diolch i’n staff ymroddedig am eu gwaith caled a diflino drwy gydol y flwyddyn er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd canlyniadau mor arbennig!  Diolch yn fawr – da iawn bawb!

Canlyniadau TGAU gorau erioed - Blwyddyn 11 yn cynnal safonau uchel!