Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Seremoni Llwyddiant Cadarnhaol

27
Sep

Enillodd Daniel Townley Keogh wobr Disgybl y Flwyddyn, Blwyddyn 11, Ysgol Gyfun Garth Olwg ym mis Awst. Gwobrwywyd Daniel mewn seremoni a gynhaliwyd gan Rhondda Cynon Taf yn Llantrisant i ddathlu Llwyddiannau Cadarnhaol ieuenctid y sir.

Yn ôl arweinydd cynnydd a lles y flwyddyn, Ms Eleri Richards, roedd Daniel yn llawn haeddu'r wobr. 

"Bu'n ddisgybl gweithgar a chydwybodol ym mhob agwedd o waith a bywyd yn yr ysgol.

Roedd yn anelu'n uchel gan ddangos penderfyniad a dyfalbarhad yn ei ymdrechion bob amser. Bu'n gyson gadarnhaol ei agwedd drwy'r flwyddyn gan  ymateb i bob her gyda brwdfrydedd. Dyma ddisgybl wnaeth gyfraniad cadarnhaol at fywyd yr ysgol drwy ei ymdrechion academaidd a'i ymroddiad allgyrsiol. Mae Daniel yn ddisgybl aeddfed a chwrtais - bob llwyddiant iddo yn y dyfodol!"

Ar ôl canlyniadau ardderchog TGAU, mae Daniel wedi dychwelyd i'r chweched yng Ngarth Olwg i astudio Cemeg, Hanes, Mathemateg a Bagloriaeth Cymru. 

Seremoni Llwyddiant Cadarnhaol