Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Celf-Oriel Myrddin - Llwyddiant i ddosbarth lefel A

05
Feb

 Celf-Oriel Myrddin

Cafodd dosbarth lefel A Celf, Ysgol Gyfun Garth Olwg gyfle i fod yn rhan o gystadleuaeth cerdyn post, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant y gwobr oedd “I-pad mini” i’r enillydd. Cafodd y gwaith ei arddangos yn stiwdio Oriel Myrddin, Caerfyrddin.

Roedd gwaith y myfyrwyr yn cael ei arddangos gyda gwaith artistiaid fel Iwan Bala, Gwenllian Beynon a Osi Rhys Osmand. Enillodd Sarah Matthews o’r Ysgol yr ‘I-pad Mini’, oedd Osi Rhys Osmond yn beirniadu"r gystadleuaeth.

Yn ystod y cyflwyniad, penderfynodd Huw Fflash gyflwyno gwobr arbennig ac fe’i henillwyd gan un arall o’n disgyblion Amy Jo Langdon! Diwrnod ardderchog yn wir i ddisgyblion Ysgol Gyfun Garth Olwg.

Celf-Oriel Myrddin - Llwyddiant i ddosbarth lefel A