Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Llongyfarchiadau Niamh!

18
Oct

Cyhoeddwydd heddiw yn fyw ar Radio 1 bod Niamh Wedlake, Blwyddyn 10 wedi ennill gwobr 'Radio 1 Teen Award.' Nomineiddiwyd Niamh gan ei mam am iddi sefydlu dudalen ar y we i gynorthwyo pobl ifanc yn eu harddegau sy'n dioddef o salwch ddifrifol neu problemau iechyd meddwl. Pwrpas y dudalen yw i sicrhau bod gan y bobl ifanc arbennig yma rywle i rannu eu storiau a'i gofidiau gyda pobl eraill sydd yn deall ac efallai sy'n gallu helpu.  Gallwch wrando ar Niamh yn siarad ar rhaglen Clara Amfo ar BBC Radio iPlayer.

http://www.bbc.co.uk/programmes/b07y66l2#play

Llongyfarchiadau Niamh!