Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Anfon Balwn ir Gofod!

19
Feb

Anfon Balŵn i’r Gofod!

Roedd y diwrnod wedi cyrraedd. Roedd gwers pedwar newydd orffen ac roedd yr holl adran wyddoniaeth yn frwdfrydig. Roedd hi’n ddiwrnod digwmwl, ac ni allwn ofyn am ddiwrnod gwell. Brysion ni o’n wers Cemeg i’r cae er mwyn gweld Mr. Rhodri Thomas yn paratoi"r balŵn yn ofalus ac yn drylwyr ar y cae. Roedd balŵn yn cael ei llenwi gyda llawer iawn o hydrogen. Roedd y nwy hwn yn mynd i anfon bocs polystyren, yn cynnwys camerâu a thechnoleg tracio, er cof am Mrs. Gwenan Brooks i’r gofod.

Erbyn hyn, daeth bob athro gwyddoniaeth i helpu. Roedd bron bob disgybl yn syllu arnynt yn paratoi"r balŵn gwyn enfawr yma. Nid oedd y ffreutur erioed wedi bod mor dawel! Yn araf bach, gyda chymorth gwerthfawr pennaeth y prosiect (Mr. Rhodri Thomas), llenwodd y balŵn gyda dros dri metr ciwb o hydrogen (eithaf lot mewn termau arferol!). Am ddau o’r gloch, daeth misoedd o baratoi i ben wrth i fab a gŵr Mrs. Brooks rhyddhau"r balŵn, gyda disgyblion yn awyddus i weld y digwyddiad syfrdanol. Aeth y balŵn i fyny, ac i fyny, ac i fyny ar fuanedd o tua phum metr yr eiliad. Roedd cyffro a chymeradwyo ledled yr ysgol, hyd yn oed yr athrawon! Yna, yn araf bach, aeth y balŵn yn llai nes pedd yn ddim ond dot gwyn bach yn yr awyr, a diflannodd o’n golwg.

Gobeithio gallem ddarganfod y bocs yma a gwylio"r ffilm unigryw o’n planed, er cof ein hathrawes Ffiseg, Mrs Gwenan Brooks.

Gan

Curtis Brown,
Jacob Puhalo-Smith,
Joshua Sayle a Liam Collins-Jones.

Anfon Balwn ir Gofod!