Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Cystadleuaeth Pel-rwyd Cenedlaethol yr Urdd

28
Nov

Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion a gystadlodd yn y gystadleuaeth pêl-rwyd! Canlyniadau:

Tîm Bl 8 - wedi ennill pob gem (8)  yn y gystadleuaeth ac yn Bencampwyr Cymru!
 
Tîm Bl 9/10 ennill dwy gêm yn erbyn Ysgol Bryntawe ac Ysgol Uwchradd Queen Elizabeth ac yna colli dwy gêm yn erbyn Ysgol Glantaf ac Ysgol Islwyn
 
Tîm Bl 11/12/13 ennill 7-1 yn erbyn Coleg Aberhonddu, gem gyfartal 7-7 yn erbyn Ysgol Uwchradd Caerdydd, colli 11-4 yn erbyn Ysgol Haberdashers, ennill 8-6 yn erbyn Ysgol Ystalyfera, ennill 17-2 yn erbyn Ysgol Dyffryn Aman ac ennill 10-5 yn erbyn Coleg St David's Caerdydd.
Cystadleuaeth Pel-rwyd Cenedlaethol yr Urdd