Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Llwyddiannau Pel-droed

12
Dec

 

Mae Carys Minton (Capten), Lara Watts, Nia Williams, Jenna Hill a Megan Bowen, Blwyddyn 8, wedi eu dewis i gynrychioli garfan pel-droed merched 2016/17 i Sir Morgannwg. Mae Carys a Lara hefyd wedi cael eu dewis ar gyfer y Ganolfan Perfformiad Merched De Cymru, gyda Carys hefyd yn cael ei dewis ar gyfer y garfan De Rhanbarth Cymru.
 
Mae'r disgyblion hefyd yn rhan o dim pel-droed merched Llanilltud dan 13 oed.
Da iawn!
Llwyddiannau Pel-droed