Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Menter Newydd Cynllun Clust

11
Feb

Menter Newydd Cynllun ‘Clust’

Yn dilyn trafodaethau y cyngor Ysgol o ran ymdrin â bwlian, fe wahoddwyd Jane Harries i’r Ysgol. Fe dreuliodd nifer o ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 ddiwrnod cyfan yn ei chwmni yn cael eu hyfforddi i fod yn fentoriaid cyfoedion. Eisoes mae’r disgyblion wedi cynllunio bathodynnau ar gyfer y criw ac fe fyddwn nhw’n dechrau ar eu gwaith o fod yn glust i’w cyd ddisgyblion yn fuan iawn!

Menter Newydd Cynllun Clust