Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Rhys Britton-Beiciwr o Fri!

20
Feb

  Rhys Britton-Beiciwr o Fri!

Ym mis Ionawr ces i wahoddiad i fynd i felodrom Casnewydd. Wnes i rasio yn y ras ‘Icebreaker’ sydd yn cynnwys tri rownd. Mae’r ras ar gyfer beicwyr hyd at 16 oed. Mae pobol o bob cwr o’r wlad yn dod i’r felodrom i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Roedd yn ddiwrnod cyffrous ac roedd pawb oedd yna yn nerfus iawn. Yn ystod y gaeaf roeddwn yn gweithio"n galed trwy ymarfer a chanolbwyntio ar y ras. Yn sicr roeddwn yn awyddus i ennill y ras, gan taw dyma’r ras gyntaf nôl ar ôl y gaeaf garw. Mi oedd y ras yn un cyflym llawn cyffro ac ansicrwydd, beth all ddigwydd mewn ras tair lap? Roedd y linell terfyn yn dod yn agosach a defnyddiais fy holl egni i wthio’m nerth trwy fy nghoesau a gwthio trwyodd i ennill y ras! Roeddwn yn wên o glust i glust, roedd y gwaith caled wedi talu. Yn ystod y misoedd nesaf byddaf yn gweithio’n galed i baratoi at daith o gwmpas Ynys Manaw.