Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Freya Williams - Llwyddiannau Pel-Fasged

08
Jun

Dewiswyd Freya Williams, Blwyddyn 9 i gystadlu fel rhan o sgwad Pel-fasged Cymru Menywod Dan 16 a bydd yn mynychu Pencampwriaethau Ewropeaidd FIBA ​​eleni sy'n cael eu cynnal yn Gibraltar ym mis Gorffennaf.

  Cyn hyn, dewiswyd hi hefyd i fynychu twrnamaint yng Ngwlad Pwyl.

Yn gynharach eleni, cafodd Freya ei ddewis hefyd fel eilydd i Sgwad Pêl-fasged Cymru Menywod Dan 23 ar gyfer twrnamaint yn yr Alban er nad oedd Freya yn bresennol gan fod y dim yn hollol iach! Mae hyn yn gamp enfawr i Freya!el-fasged Cymru Menywod Dan 16 a bydd yn mynychu Pencampwriaethau Ewropeaidd FIBA ​​eleni sy'n cael eu cynnal yn Gibraltar ym mis Gorffennaf.

  Cyn hyn, dewiswyd hi hefyd i fynychu twrnamaint yng Ngwlad Pwyl. Yn gynharach eleni, cafodd Freya ei ddewis hefyd fel eilydd i Sgwad Pêl-fasged Cymru Menywod Dan 23 ar gyfer twrnamaint yn yr Alban er nad oedd Freya yn bresennol gan fod y dim yn hollol iach! Mae hyn yn gamp enfawr i Freya!
Freya Williams - Llwyddiannau Pel-Fasged