Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Seren y Teledu!

18
Feb

  Seren y Teledu!

Dyma adroddiad Lowri Cooper o’i llwyddiant yn cael ei dewis i fod ar raglen CBBC ‘Wizards v Aliens’.

Rydw i wedi bod yn aelod o ‘Stagecoach’ Pontypridd am unarddeg o flynyddoedd. Mae’r ffaith fy mod yn rhan o gymdeithas celfyddydau perfformio (Stagecoach) yn golygu mod i wedi dysgu llawer o sgiliau a thechnegau. Rydw i wedi cael cyfle i ddangos y technegau yma mewn theatrau lleol i fod ar lwyfan Theatr y Frenhines yn Llundain yn y West End. Daeth fy nghyfle diweddaraf Dydd Mawrth yr unfed ar hugain o Ionawr gydag e-bost oddi wrth asiantaeth ‘Stagecoach’ yn cynnig cyfle i mi fod yn rhan o ffilmio"r gyfres CBBC ‘Wizards v Aliens’.

Ar fore"r ffilmio roedd rhaid i mi ddeffro am 5y.b a gadael y stiwdio a 7y.h. Roedd y diwrnod yn hollol wahanol i ddiwrnod Ysgol. Pan gyrhaeddon ni’r stiwdio mynychais gyfarfod gyda’r tîm cynhyrchu i gwrdd â gweddill yr actorion. Trwy gydol y dydd roeddwn i a dau ffrind yn gweithio"n galed i sefyll allan o’r actorion eraill. Erbyn diwedd y dydd hir daeth y cyfarwyddwr draw i ofyn i ni fel grŵp o dri i ddod nôl i ffilmio, ac i gymryd mwy o ran yn y gyfres. Felly gobeithio y byddwch yn fy ngweld ar y teledu yn fuan!