Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Pencampwriaethau Rhanbarthol Athletau Cymru Dan Do

04
Dec

Llongyfarchiadau i Alex Halliday, Blwyddyn 11 am ennill y ras 200m gydag amser o 23.77 eiliad.  Llongyfarchiadau hefyd i chwaer Alex, Anna, Blwyddyn 7 a ddaeth yn 7fed yn y ras 200m dan 13 gydag amser personol gorau o 30.16 eiliad!

Da iawn.

Pencampwriaethau Rhanbarthol Athletau Cymru Dan Do