Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Gwobrau Tennis Cymru

02
Feb

Rydym yn hynod o falch i gyhoeddi mai Garth Olwg sydd wedi ennill Gwobr Addysgol y Flwyddyn.  Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r staff a diolch yn fawr iawn i Miss Kath Morgan am arwain y prosiect llwyddiannus hwn.  Bydd yr ysgol nawr yn cynrychioli Cymru yn y Gwobrau Prydeinig fydd yn cael eu cynnal yn Wimbledon ym mis Gorffennaf. 

Gwobrau Tennis Cymru