Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Llwyddiannau!

29
Mar

Llongyfarchiadau i dylan Griffiths, Blwyddyn 7 a ddaeth yn gyntaf yn ei grwp yng nghystadleuaeth Trampolinio Ysgolion Prydain ym Melfast!

Pob lwc hefyd i Ethan Vaughan, Blwyddyn 10, a fydd yn cynrychioli Dim Pel-droed Cymru o dan 15 yn ngwlad Belg yn ystod gwyliau'r Pasg.

 

 

Llwyddiannau!