Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Taliadau Ysgol

31
Mar
Oherwydd amgylchiadau tu hwnt i’n rheolaeth mewn perthynas â’r Gorchymyn Banc Ysgol, nid ydym wedi gallu bancio unrhyw sieciau am dros gyfnod o fis.  Mae’r banc yn ymwybodol o’r broblem a bydd y mater wedi’i ddatrys cyn hir.  Mae Banc Barclays wedi cymryd cyfrifoldeb llwyr am y camgymeriad hwn ac rydym fel ysgol wedi derbyn ymddiheuriad diffuant.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra mae hwn yn achosi i chi, a hoffwn eich hysbysu mae’n bosibl ni fydd yn bosib i ni fancio unrhyw sieciau am o leiaf 3 wythnos.   
Cymerwn y cyfle i ddiolch i chi am eich amynedd ac am eich cydweithrediad parhaus. 
Taliadau Ysgol