Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Golwg 360: Plant ysgol yn trafod dyfodol yr iaith Gymraeg

04
Jul

Plant ysgol yn trafod dyfodol yr iaith Gymraeg

Mae disgyblion Ysgol Gyfun Garth Olwg ger Pontypridd wedi bod yn trafod dyfodol y Gymraeg yn ystod ymweliad Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
 
Roedd y drafodaeth yn rhan o ‘Iaith Fyw: Cyfle i ddweud eich dweud’ sy’n gwahodd pobl o bob rhan o’r wlad, i fynegi eu barn a rhannu eu syniadau ar gyfer yr iaith.
 
“Roedd yn braf cael siarad â’r disgyblion brwdfrydig yn Ysgol Gyfun Garth Olwg heddiw a chlywed eu syniadau ar sut orau i sicrhau bod yr iaith yn ffynnu,” meddai Carwyn Jones.
 
“Pobl ifanc yw dyfodol yr iaith ac rydym eisiau clywed am y materion amrywiol sy’n effeithio arnynt. Er enghraifft, rydym eisiau gwybod pam fod cymaint o bobl ifanc sy’n gallu siarad Cymraeg ddim yn siarad yr iaith yn gymdeithasol, a sut i’w hannog i fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r ysgol.”
 
Mae’r drafodaeth hefyd yn cymryd lle o fewn grwpiau cymunedol tebyg ar draws Cymru, megis canghennau Merched y Wawr, yr Urdd a’r mentrau iaith.
 
Y Gynhadledd Fawr
 
Fe fydd y pwyntiau a godwyd yn ystod y trafodaethau yma’n cael eu trafod ymhellach mewn cynhadledd undydd genedlaethol, Y Gynhadledd Fawr, sy’n cael ei chynnal yn Aberystwyth ar 4  Gorffennaf.
Mi fydd y wybodaeth a gasglwyd yn ystod y trafodaethau yma a’r Gynhadledd Fawr yn cael eu defnyddio i lywio polisi a gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol yr iaith.
 
Dywedodd Carwyn Jones: “Dyma gyfle gwych i bobl ar draws Cymru, o bob oed a chefndir, i ddweud eu dweud a gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r iaith yn rhan sylweddol o’n hunaniaeth ddiwylliannol, ac mae gan bawb rôl bwysig i’w chwarae o ran sicrhau ei bod yn ffynnu.”
 
 
Golwg 360: Plant ysgol yn trafod dyfodol yr iaith Gymraeg