Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen gwn!

20
Sep

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen â gwên!

Braf oedd gweld myfyrwyr Safon Uwch hefyd yn mwynhau llwyddiant arbennig eleni eto, gyda 95% o’r disgyblion a gofrestrwyd yn ennill o leiaf 2 gradd A* – C (19% yn ennill o leiaf 2 gradd A* - A). Unwaith eto gwelwyd llwyddiant arbennig Bagloriaeth Cymru gyda 93% o ddisgyblion yn ennill gradd A.  Gyda’r mwyafrif helaeth ohonynt yn symud ymlaen i goleg neu brifysgol yn yr wythnosau nesaf, dymunwn yn dda i bob un ohonynt ar y cam nesaf o’u gyrfa!

 Ond ni ddaw llwyddiant heb waith caled ac ymrwymiad!  Rydym yn llongyfarch ac yn diolch i’n staff ymroddedig am eu gwaith caled a diflino drwy gydol y flwyddyn er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd canlyniadau mor arbennig!  Diolch yn fawr – da iawn bawb!