Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Enillwyr unwaith eto! Creu Cerdyn Post

13
Feb

Enillwyr unwaith eto!  Mae Brifysgol Caerfyrddin wedi cyflwyno Gwobr Gyntaf o 'mini i-pad' i Katie Jones am ddylunio Cerdyn Post yn ei gystadleuaeth.

Enillodd gwaith Rachel Williams, Natalie Owen a Iwan Lloyd ganmoliaeth uchel.

Roedd cardiau post Lyndsey Jones, Sam Chadwick, Lee Owen a Danielle Davies hefyd wedi derbyn cymeradwyaeth y beirniaid.

Llongyfarchiadau mawr i bawb am gyfrannu. (Gweler y cardiau post yn y galeri.)

Bydd arddangosfa dydd Gwener, 14eg o Chwefror am 2:00 yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin.

Enillwyr unwaith eto!  Creu Cerdyn Post