Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Gwobr Efydd Dug Caeredin

07
Jul

Ar ddydd Iau a dydd Gwener y 26ain & 27ain o Fehefin, wnaeth 27 disgyblion o ddisgyblion blwyddyn 10 cymryd rhan mewn 2 diwrnod o hyfforddiant ar gyfer eu alldaith Wobr efydd Dug Caeredin. Wnaeth y disgyblion dysgu sgiliau achub bywyd, crefft campio a dysgu sut i goginio yn ofalus ac yn ddiogel gan ddefnyddio offer campio.

Roedd y tywydd yn braf ar fore dydd Iau, ond glawiog a stormus oedd y tywydd pan ddechreuwyd y disgyblion paratoi bwyd yn yr awyr agored nos Iau. Ar y dydd Gwener, wnaeth y disgyblion cymryd rhan mewn daith cerdded gyda sach cerdded ar bob cefn trwy Parc Gwledig Cwm Dâr, gan ddilyn llwybrau cerdded dros bryniau Aberdâr i gwrdd ar bws yn Llanwenno.

Roedd pawb wedi blino’n lan ar ôl campio a’r cerdded, ond wedi mwynhau a dysgu llawer o sgiliau newydd yn barod am yr ymarfer lle bydd pawb yn gwersylla yn Misgin wythnos nesaf.

Gwobr Efydd Dug Caeredin