Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Cystadleuaeth Trawsgwlad Cymoedd Morgannwg 25.9.14

26
Sep

Llongyfarchiadau mawr i bawb a gyfrannodd.

Llongyfarchiadau i Daniel John yn ennill Ras bl8/9.

Llongyfarchiadau hefyd i dîm BL 8/9 a ddaeth yn drydydd.

Llongyfarchiadau yn ogystal i  Jac Smith, Alex Price a Tomas James o dîm Bechgyn Canol (BL11) ac  Uwch (6ed) yn gorffen yn y  5 gyntaf yn eu ras.

Diwrnod llwyddiannus dros ben!

Cystadleuaeth Trawsgwlad Cymoedd Morgannwg 25.9.14